logo
当前位置:首 页 > 古人诗词 > 查看文章

君子与君子以同道为朋,小人与小人以同利为朋。

近朱者赤,近墨者黑。

今日乐相乐,别后莫相忘。

交心不交面,从此重相忆。

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。 

海上生明月,天涯共此时。 

海内存知己,天涯若比邻。

布衣之交不可忘。

与朋友交,言而有信。 

又送王孙去,萋萋满别情。

相识满天下,知心能几人。

相逢方一笑,相送还成泣。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

少年乐相知,衰暮思 故友。

人生乐在相知心。

人生结交在终始,莫为升沉中路分。
http://www.yikexun.cn
人生交契无老少,论交何必先同调。

人生贵相知,何用金与钱。

劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

这家伙很懒,什么都没写!

—— snail_admin

snail_admin
你可能也喜欢Related Posts
众说纷纭Comments
大眼 可爱 大笑 坏笑 害羞 发怒 折磨 快哭了 大哭 白眼 晕 流汗 困 腼腆 惊讶 憨笑 色 得意 骷髅 囧 睡觉 眨眼 亲亲 疑问 闭嘴 难过 淡定 抗议 鄙视 猪头
小提示:直接粘贴图片到输入框试试
努力发送中...
footer logo
未经许可请勿自行使用、转载、修改、复制、发行、出售、发表或以其它方式利用本网站之内容
Copyright © QQOQ Studio All Rights Reserved. Theme by QQOQ