logo
当前位置:首 页 > 爱情语录 > 查看文章

中文系的经典请假条

爱情语录 你是第2700个围观者 0条评论 供稿者: 标签:
 

 敬爱的老师:

 昨夜雨急风骤,风云异色,天气突变。

 因吾尚在梦中,猝不及防,不幸受凉!

 鸡鸣之时,吾方发现。不想为时已晚矣!

 病毒入肌体,吾痛苦万分!

 亦悔昨夜临睡之际,不听室友之劝,多加棉被一条,以至此晨之窘境。

 吾痛,吾悔!无他,惟恸哭尔!室友无不为之动容!

 本想学业之成就为吾一生之追求!又怎可为逃避病痛而荒辍学业乎! 遂释然而往校。但行至半途,冷风迎面吹,痛楚再袭人。吾泪、涕俱下。

 已到生不如死之境。哪得力气再往之。不得已,而借友人之臂,返之!

 由此上述,为吾未到校之缘由。

 吾师应懂,吾未到校。乃吾迫不得已之。

 非不为也,而不能也。

 吾亦懂,吾未到校,吾师失一佳徒之痛苦。

 无吾,汝课索然无味哉!

 汝苦,吾亦苦!!

 但,病痛不饶人,敬请谅之!

 如有幸再见吾师之面,再听吾师之课,吾宁当负荆请罪,自辱其身!

 呜呼哀哉!哀哉痛矣!

                                                                                                                                                                学生***敬上

这家伙很懒,什么都没写!

—— snail_admin

snail_admin
你可能也喜欢Related Posts
众说纷纭Comments
大眼 可爱 大笑 坏笑 害羞 发怒 折磨 快哭了 大哭 白眼 晕 流汗 困 腼腆 惊讶 憨笑 色 得意 骷髅 囧 睡觉 眨眼 亲亲 疑问 闭嘴 难过 淡定 抗议 鄙视 猪头
小提示:直接粘贴图片到输入框试试
努力发送中...
footer logo
未经许可请勿自行使用、转载、修改、复制、发行、出售、发表或以其它方式利用本网站之内容
Copyright © QQOQ Studio All Rights Reserved. Theme by QQOQ